Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Naprawy zapadniętych odcinków oraz ubytków w jezdni i na placach postojowych wraz z przekładką krawężników w stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka i w stacji Obsługi Autobusów Płaszów.

Urząd gminy Biskupice Tomaszkowice

Remont drogi do Sułkowa. Remont drogi gminnej Żelazna w Łazanach. Wykonanie koryta na drodze, warstwa odsączająca, podbudowa, wzmocnienie, wyprofilowanie, zagęszczenia, wykonanie jezdnej warstwy, oczyszczenie przepustów, czyszczenie rowów, wykonanie poboczy.

Gminny zarząd dróg w Wieliczce

Korytowanie na całej szerokości jezdni i chodników. Wykonianie podbudów z kruszyw łamanych. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie.

Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego cz. II

Zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie.

Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego cz. III
1.Pobocza
2.Odwodnienie
3.Bezpieczeństwo
4.Estetyka
5.Wycinka drzew
6.Zimowe utrzymanie dróg

Zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie.

Naprawa uszkodzonych przepustów na DW 781 z podziałem na trzy zadania

Zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie.

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego w sezonie 2009/2010

Zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie.

Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego cz. I

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorat rejonowy w Krakowie.

Usuwanie szkód powodziowych, Konserwacja potoku Węgielnica, Wykonani robót konserwacyjnych na potoku Zabawka

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorat rejonowy w Tarnowie.

Rozbiórka zatorów z przekroju koryta, oczyszczenie kęp z krzaków lub starków, ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów ze skarp i dna potoku, Wydobycie namułu z dna cieku, oczyszczanie przepustów, hakowanie dna z roślina korzeniących się w dnie, przycięcie zwisów, poprawa obsuniętej skarpy z formowaniem, Roboty budowlane, geodezyjne, ziemne, umocnieniowe, uporządkowanie terenu.

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorak rejonowy w Krakowie.

Mechaniczne ścinanie drzew, wykopy przy budowie, roboty ziemne z transportem, zabudowa wyrwy, rozbiórka zniszczonych budowli, wykonanie budowli, wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, wykonanie narzutu kamiennego, transport wewnętrzny materiałów, wykoszenie porostów ze skarp, ręczne ścinanie zakrzaczeń, mechaniczne wycięcie drzew, ścięcie drzew przy użyciu sprzętu specjalistycznego, usunięcie zatorów i śmieci, wykopy ziemne, wykonanie narzutu, plantowanie skarp.

Regionalny zarząd gospodarki wodnej w Krakowie.

Wykonanie opaski z narzutu kamiennego luzem na wyściółce faszynowej oraz tamy faszynadowo - kamienne.

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorat rejonowy w Krakowie.

Wykonanie projektu, ręczne ściananie i karczowanie krzaków, ścinanie drzew, roboty ziemne, wykonanie koszy z siatki, wykonanie kiszki faszynowej, roboty pomiarowe, układanie i rozbieranie czasowych dróg kołowych, wykopy oraz przekopy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, wykonanie narzutu kamiennego...

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorat rejonowy w Tarnowie.

Wykonanie projektu , roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty zabezpieczeniowe, roboty wykończeniowe, porządkowanie terenu.

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorat rejonowy w Krakowie.

Roboty ziemne, rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetonowych, uzupełnienie podsypek, odtworzenie ubezpieczenia płytami ażurowymi, ułożenie geowłókniny, zabezpieczenie koryta potoku, ręczne ścinanie drzew, wykopy...

Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych Inspektorat rejonowy w Krakowie.

Usunięcie drzew z koryta potoku, roboty ziemne, wykoszenie porostów, udrażnianie cieków, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych, uzupełnienie podsypek, odtworzenie ubezpieczenia płytami ażurowymi, obsianie skarp, wykopy liniowe o ścianach pionowych, ułożenie geowłókniny, zabezpieczenie lokalnej wyrwy, ścinanie i karczowanie drzew...

Zarząd infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie.

Bodowa stanowiska dla przenośnych motopomp jako zadanie przeciwdziałające zagrożeniu środowiska w czasie powodzi.